.

Egedal Kommune, nyt rådhus

31. august 2011
Erik Møller Arkitekter vinder bygherrerådgivning sammen med Moe & Brødsgaard og Signal Arkitekter i forbindelse med opførelse af nyt rådhus for Egedal Kommune.


Egedal Kommune blev i forbindelse med kommunalreformen dannet som en sammenslutning af Ledøje-Smørum, Ølstykke og Stenløse kommuner. Det nye byggeri skal samle kommunens administration i ét rådhus.

Kommunen overvejer at opføre et sundhedshus sammen med rådhuset. Det afgivne tilbud indeholder derfor også en option på forprojektering af sundshedshus.

Rådhus og sundhedshus skal opføres ved Egedal Park tæt på Gl. Toftegård S-togstation og skal huse ca. 400 arbejdspladser og omtatte 22.600 etagemeter. 

Kommunens foreløbige budget for opførelsen af rådhuset er 210 mio. kr. og 55 mio. kr. for en eventuel opførelse af sundhedshuset.   

Foto: Egedal Kommune